ژل میکروسیلیس

ژل میلروسیلیس یک ماده ترکیبی می باشد  که بر پایه روان کننده و مواد دافع آب تولید گردیده است .

مصارف :

ساخت بتن های پر مقاومت

بتن ریزی در مناطقی که تحت حمله مواد شیمیایی و خورنده قرار گرفته است

بتن ریزی در سواحل جنوبی کشور و اسکله ها

ساخت بتن اسکله ، پل ، مخازن و سدها

ساخت بتن با نفوذ پیذیری کم .

خصوصیات ویژه

افزایش روانی بتن بدون نیاز به فوق روان کننده

مقاومت شیمیایی ، مکانیکی و نفوذ نا پذیری بتن

اقتصادی و مقرون به صرفه بودن

جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار آسان و راحت

حفظ سلامت و بهداشت کارکنان در اثر عدم پخش ذرات ریز میکروسیلیس در هوا .

استفاده ذقیق و بهینه از افزودنی با توجه به استفاده یک جزء برای ساخت بتن .معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 034-33241665, 034-33241664

فکس : 034-33241666

تلفکس : -

وب سایت : www.sefidbam.ir