فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده به منظور ایجاد روانی بیشتر و کاهندگی آب به کار می رود.

خواص، اثرات و موارد کاربرد :

افزایش مقاومت فشاری بتن
افزایش کارایی بتن و بهبود پمپاژ 

کاهش میزان آب مصرفی بتن

حفظ اسلامپ بتن

بتن ریزی انواع سازه های مسلح و غیر مسلح در دماهای معمولی

بتن ریزی قطعات پیش ساخته و قطعات با سطح مقطع کوچک و نا متقارن و بتن های پیش تنیده

افزایش انسجام بتن و میزان چسبندگی بتن و فولاد و کاهش نفوذپذیری بتنمعامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 034-33241665, 034-33241664

فکس : 034-33241666

تلفکس : -

وب سایت : www.sefidbam.ir